CBD för PTSD


CBD för posttraumatisk stressstörning

CBD: s effektivitet vid behandling av olika sjukdomar är nu utan tvekan. Inflammation, neurologiska störningar och smärta är fyra av de medicinska tillstånd som har behandlats framgångsrikt av CBD.

CBD: s användbarhet slutar dock inte där.


Vad är PTSD?

Posttraumatisk stressstörning (PTSD) är en psykiatrisk störning som kan uppstå hos personer som har upplevt eller sett en traumatisk händelse. Detta kan vara en olycka, krig, våld eller ett sexuellt övergrepp.


Det finns ett brett spektrum av symtom förknippade med PTSD som kan variera mycket mellan individer. De känslomässiga symtomen på PTSD kan inkludera allvarlig ångest, depression och ilska orsakad av okontrollerbara minnen från händelsen. Fysiska symtom kan inkludera ryggsmärta, magsmärta, trötthet och migrän. Dessa symtom kan göra livet extremt svårt för de drabbade.


Hur PTSD påverkar hjärnan

Forskare tror att PTSD påverkar två områden i hjärnan: amygdala och den prefrontala cortex (PFC).


Amygdala är en del av hjärnan som spelar en nyckelroll för att bearbeta känslor och rädsla. Forskare tror att PTSD får amygdalaen att krympa. När det krymper blir det mindre effektivt vid behandling av traumorelaterad ångest.


PFC är inblandad vid planering av komplext kognitivt beteende, personlighetsuttryck, beslutsfattande och moderering av beteende. Hos patienter med PTSD har PFC observerats vara mindre aktiv.


PTSD kan vara svårt att behandla. Det finns ingen enda behandling eller medicinering som fungerar för alla. Traditionellt, selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), Benzodiazepiner och antipsykotiska läkemedel har använts för att behandla PTSD. Men många patienter har rapporterat betydande biverkningar när de använder dessa läkemedel.


Hur kan CBD behandla PTSD?

Vårt Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) är en av de organisationer som ligger i framkant när det gäller forskning om CBD: s effektivitet vid behandling av PTSD.


MAPS har undersökt förhållandet mellan PTSD, vårt endogena cannabinoidsystem och den roll som cannabis spelar.


Anandamid är en endocannabinoid, en cannabinoid som produceras av människokroppen och ansvarar för att aktivera hjärnreceptorerna CB-1. Dessa receptorer finns i hjärnan och nervsystemet och ansvarar för att hantera fysiologiska funktioner. Dessa funktioner handlar om saker som minne, humör och smärta. Friska CB-1-receptorer gör att vi kan glömma traumatiska minnen.


Forskare har upptäckt att anandamid finns i lägre nivåer hos PTSD-patienter än de som inte har några symptom på PTSD. Följaktligen kan de inte glömma traumatiska minnen.


Cannabisväxten innehåller cannabinoider, inklusive CBD, som aktiverar samma receptorer som anandamid. Som ett resultat kan cannabis hjälpa PTSD-patienter genom att ersätta saknade endocannabinoider.


Tillgång till CBD

Idag är veteraner några av de personer som drabbas mest av PTSD. Trots CBD: s effektivitet vid behandling av PTSD, veteraner som vill använd den inför betydande hinder. I USA hanterar Department of Veterans Affairs (VA) sjukvård för veteraner. Trots lagstiftning som försöker förbättra tillgången till medicinsk cannabis för veteraner fortsätter VA att motsätta sig alla lagförslag som skulle främja användningen av cannabis.


Taggar: PTSD, CBD, Cannabis, Cannabidiol, Veteraner


Har du läst böckerna ännu?


Lämna en kommentar


Observera att kommentarer måste godkännas innan de publiceras


relaterade inlägg

Lagar och historia om cannabis och CBD i Lettland
Lagar och historia om cannabis och CBD i Lettland
Rättslig status Cannabis är olagligt för medicinska och rekreationsändamål i Lettland, men odling av industriell ...
Läs mer
Kan jag köpa CBD-olja lagligt i Lettland?
Kan jag köpa CBD-olja lagligt i Lettland?
CBD-OLJE AV ANCIENT CHEMISTRY TILLGÄNGLIGA I LETTLAND Mycket missuppfattning har under åren varit ett betydande problem ...
Läs mer
Avkriminalisering mot legalisering
Avkriminalisering mot legalisering
Kan du se skillnaden? Vissa människor tror att de kan. Vi använder till och med orden utbytbart ibland. Att m ...
Läs mer

Snurra för att vinna Spinnerikon